Job & fremtid

Opnå gode vilkår og flere fremtidsmuligheder

Med en erhvervsuddannelse bliver du klædt på til et arbejdsmarked, der skriger på faglært arbejdskraft. I 2030 vil Danmark mangle 100.000 faglærte – også ejendomsserviceteknikere. Derfor giver du dig selv gode vilkår og mange fremtidsmuligheder ved at uddanne dig. Som faglært kan du arbejde mange steder som fx teknisk servicemedarbejder, pedel eller facility medarbejder.
Læs mere

Få en alsidig hverdag med stor selvstændighed
Mange faglærte ejendomsserviceteknikere får job i boligselskaber, private virksomheder eller i offentlige bygninger som fx skoler, rådhuse eller plejehjem. Her har du ansvaret for en bred vifte af opgaver som drift af tekniske vand- og varmeanlæg samt generel vedligehold af ejendommen. Samtidig bliver bæredygtige initiativer med pleje af grønne arealer og affaldshåndtering en fast del af din hverdag. I jobbet får du også brug for dine sociale kompetencer, da du har kontakt med de mennesker, der benytter ejendommen og eksterne håndværkere.

Få mulighed for at udvikle dine kompetencer eller videreuddanne dig
Som faglært ejendomsservicetekniker har du mulighed for at videreudvikle din faglighed ved at tage forskellige efteruddannelseskurser. Du har også mulighed for at blive optaget på flere videregående uddannelser inden for blandt andet byggeri, design, it og pædagogik, som er en naturlig forlængelse af din uddannelse som ejendomsservicetekniker.

Skoler

Tag en uddannelse
som faglært
og stå stærkere

Kom i gang her

Danmarkskort med uddannelsessteder

Læreplads & oplæring

Bliv oplært og faglært i en virksomhed

Som ejendomsservicetekniker veksler du mellem skole og din læreplads i fx boligselskaber, kursus- og konferencecentre, offentlige institutioner eller private virksomheder. Her lærer du at arbejde med alt fra bæredygtige initiativer i ejendommen og pleje af grønne udearealer til intelligent bygningsstyring, drift og vedligehold af tekniske anlæg. Du bliver også oplært i god service af de mennesker, der benytter ejendommen.