Job og fremtid

Opnå gode vilkår og flere muligheder

Med en erhvervsuddannelse bliver du klædt på til et arbejdsmarked, der skriger på faglært arbejdskraft. I 2030 vil Danmark mangle 100.000 faglærte. Derfor tager du også hånd om dig selv og din fremtid. Som faglært ejendomsservicetekniker kan du fx arbejde som ejendomsinspektør, pedel, servicemedarbejder eller teknisk servicemedarbejder.
Læs mere

En ejendomsservicetekniker har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Du sørger for at vedligeholde bygninger, vand- og varmeanlæg og affaldssystemer og passe grønne arealer. I jobbet har du jævnlig kontakt med de mennesker, der bor i ejendommen eller arbejder i institutionen og med håndværkere udefra. Mange får job hos boligselskaber eller firmaer, der udfører ejendomsservice og rengøring. Du kan også arbejde på skoler, rådhuse, plejehjem og i private erhvervsvirksomheder.

Som faglært har du mulighed for at videreuddanne dig
Du kan lære mere ved at tage forskellige efteruddannelseskurser og som faglært ejendomsserivcetekniker opfylder adgangskravene indenfor erhvervsakademiuddannelse som byggekoordinator, byggetekniker, energiteknolog, kort- og landmålingstekniker eller professionsbacheloruddannelse som bygningskonstruktør, journalist. Du får også mulighed for at videreudanne dig i Politi og Forsvar som fængselsbetjent, politibetjent, politikadet eller professionel soldat i Forsvaret.

Skoler

Tag en uddannelse
som faglært
og stå stærkere

Kom igang her

Danmarkskort med uddannelsessteder

Praktik

Bliv oplært og faglært i en virksomhed

Som ejendomsservicetekniker veksler du mellem skole og din læreplads i en virksomhed som fx boligselskaber, kursus- og konferencecentre, kommunale og statslige institutioner, samt større private virksomheder m.v. Her lærer du at arbejde med alt fra bæredygtighed, intelligent bygningsstyring og drift og vedligehold af tekniske anlæg til god service af ejendommens beboere og brugere.