Uddannelse

En uddannelse for dig der er praktisk anlagt

Erhvervsuddannelser bliver også kaldt for EUD og dækker over uddannelser, hvor du hele tiden kombinerer teori med praktisk erfaring i en virksomhed. Du lærer kun teori, du faktisk kan bruge i virkeligheden. På den måde skabes der sammenhæng mellem de teorier og metoder, du lærer i skolen, og det du lærer ude i din virksomhed.
Læs mere

Ejendomsservicetekniker er praktisk uddannelse (EUD), hvor du skifter mellem at gå i skole og være i oplæring i en virksomhed; du bliver faglært – altså lært op i et fag. Uddannelsen består af et og/eller to grundforløb på skolekombineret med et hovedforløb, hvor du det meste af tiden er i lønnet praktik i en virksomhed. Har du relevant skole eller erhvervserfaring, er der mulighed for at afkorte uddannelsesforløbet, det kan du få afklaring om på dit uddannelsessted.

Læretid med praktisk erfaring i virksomhed
Nogle skoler har virksomhedskonsulenter der arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. Hvis du kke finder en læreplads, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.

Teori du kan bruge i virkeligheden
Vælg ejendomsserviceteknikeruddannelsen, hvis du har praktiske evner, gode sociale evner lyst til at yde service og mod på en hverdag med mange forskellige opgaver. På uddannelsen får du fag som: pleje og vedligeholdelse af udearealer, bygningsvedligeholdelse og drift, ventilation og indeklima, varmeanlæg, affaldshåndtering og miljøbevidsthed, budgetter og regnskab, indretning og vedligeholdelse af legepladser, konflikthåndtering og kommunikation og energioptimering.

Skoler

Tag en uddannelse
som faglært
og stå stærkere

Kom igang her

Danmarkskort med uddannelsessteder

Praktik

Bliv oplært og faglært i en virksomhed

Som ejendomsservicetekniker veksler du mellem skole og din læreplads i en virksomhed som fx boligselskaber, kursus- og konferencecentre, kommunale og statslige institutioner, samt større private virksomheder m.v. Her lærer du at arbejde med alt fra bæredygtighed, intelligent bygningsstyring og drift og vedligehold af tekniske anlæg til god service af ejendommens beboere og brugere.