Læreplads & oplæring

Bliv oplært og faglært i en virksomhed

Som ejendomsservicetekniker veksler du mellem skole og din læreplads i fx boligselskaber, kursus- og konferencecentre, offentlige institutioner eller private virksomheder. Her lærer du at arbejde med alt fra bæredygtige initiativer i ejendommen og pleje af grønne udearealer til intelligent bygningsstyring, drift og vedligehold af tekniske anlæg. Du bliver også oplært i god service af de mennesker, der benytter ejendommen.
Læs mere

Få brugbar erfaring inden for mange arbejdsområder
Det meste af din uddannelse foregår på din læreplads, hvor du bliver en del af hverdagen i virksomheden. Her oplæres du i at bruge de rigtige arbejdsmetoder og værktøjer. I løbet af uddannelsen vil dine arbejdsopgaver stige i sværhedsgrad og selvstændighed, så du som faglært har kompetencerne til at tage ansvaret for drift af ejendommen. I din læretid lærer du også at bruge dine sociale kompetencer, så du kan yde en god service for de mennesker, der benytter ejendommen.

Få en praktisk rolle i den grønne omstilling

Bæredygtighed og genanvendelse er for alvor kommet på dagsordenen, og som ejendomsservicetekniker har du en praktisk rolle i klimakampen. Du har ansvaret for at indstille tekniske anlæg og installationer rigtigt samt vejlede om korrekt affaldssortering, så du kan sikre en miljø- og energivenlig brug af ejendommens faciliteter og ressourcer. Og ved at pleje de grønne arealer, er du med til at  klimasikre ejendommen og øge biodiversiteten i området omkring ejendommen.

Brug dine alsidige kompetencer hver dag

I moderne ejendomme tager vi mange ting for givet, men ingenting kommer af sig selv. Som ejendomsservicetekniker har du ansvaret for at hverdagen fungerer i ejendommen. Udover de faste opgaver med vedligehold og drift, er det dig, beboere og brugere kontakter for at få hjælp og vejledning.

Få en fremtid med den nyeste teknologi

Intelligent bygningsstyring er et nøgleord inden for fremtidens ejendomsdrift. Digitaliseringen stiller krav om dygtige faglærte ejendomsserviceteknikere, for hvem forståelsen for teknologi falder helt naturligt. Med ansvar for ejendommens tekniske anlæg er du som faglært ejendomsservicetekniker med til at sikre en energieffektiv ejendomsdrift.

Skoler

Tag en uddannelse
som faglært
og stå stærkere

Kom i gang her

Danmarkskort med uddannelsessteder

Uddannelse

En uddannelse for dig, der er praktisk anlagt

Uddannelsen som ejendomsservicetekniker retter sig mod en fremtid, hvor du er med til at drive en nutidig ejendomsdrift. I løbet af dine skoleforløb får du kun teoretisk og faglig viden, som du skal bruge i hverdagen på din arbejdsplads. På den måde skabes en naturlig sammenhæng mellem dine skoleforløb og din læretid.